Aan land

Ontmoetingen in het Zuidland

De ontmoetingen in Tasmanie, Nieuw-Zeeland en op Tonga verliepen anders dan de briefing uit Batavia had voorspeld. En ook nog eens totaal verschillend van elkaar...

Tasman had de opdracht om de onbekende volkeren door vriendelijkheid naar ons toe (te) lokken, opdat u beter verneemt hoe hun landen zijn en of daar iets nuttigs te halen of uit te richten is.

Waar dat nuttig leek, moest Tasman trachten met de overheden en onderdanen in gesprek te komen. U zult hen duidelijk maken dat u daar komt om te handelen en de monsters tonen van de waren die wij met dat doel meegegeven hebben (...)

Maar lukte dat ook?

Ontmoetingen in het Zuidland

Sommige ontmoetingen verliepen beter dan andere... Illustratie uit het Journaal van Tasman, collectie Nationaal Archief, Den Haag