Disclaimer

Disclaimer

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website www.abeltasman.org en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. De Stichting Abel Tasman Museum kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto’s mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van de Stichting Abel Tasman Museum.

We behouden ons het recht voor om door gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal te controleren en het naar eigen inzicht en discretie aan te passen en te verwijderen. De user generated content mogelijkheden op de website zijn niet bedoeld voor commerciële doeleinden.

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de websites www.abeltasman.org en tasman375.groningen.nl is samengesteld met de grootste zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. De Stichting Abel Tasman Museum  is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten langs elektronische weg.

De Stichting Abel Tasman Museum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

KAMER VAN KOOPHANDEL

De Stichting Abel Tasman Museum is statutair gevestigd in Grootegast onder Kamer van Koophandel nummer xxxxx. BTW-nummer NL 811303305B01.