Nieuwsbericht

10 oktober 2017

In oorlog

Strijd tegen Spanje en Portugal

In de tijd van Tasman was Nederland in een langdurige oorlog met Spanje en Portugal verwikkeld. Deze ‘Tachtigjarige Oorlog’ (die door de Spanjaarden ‘De Opstand’ werd genoemd) begon in 1568 en liep door tot in 1648 (met een tussenliggende vrede van 1609 tot 1621). 
De Habsburgse of Spaanse Nederlanden waren in die tijd een van de rijkste gebieden van Europa. Een aantal provincies had zich in 1588 verenigd als de Republiek der Verenigde Nederlanden, deze confederatie besloeg grotendeels het grondgebied van het huidige Nederland. Hun opstand richtte zich tegen het Spaanse Rijk, dé wereldmacht van die tijd, en vond zijn oorsprong in de Reformatie. 
In de loop van de oorlog ontwikkelde de Republiek der Nederlanden tot een sterke zeemacht. De handelaren zorgden voor handelscompagniën als de VOC en de WIC, die de oorlog overzee voortzetten. Aangezien in deze periode (tussen 1580 en 1640) Spanje en Portugal gezamelijk hun koloniën beheerden, voelden de Nederlanders zich gerechtvaardigd om in Azië de Portugezen uit hun handelsposten te verdrijven.