Nieuwsbericht

6 oktober 2017

De Vereenigde Oostindische Compagnie

Tasman was in dienst van de VOC, de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. In die tijd het grootste handelsbedrijf ter wereld, de eerste naamloze vennootschap (met vrij verhandelbare aandelen) en in zekere zin ook de eerste multinational. De VOC mocht bovendien handelsverdragen sluiten en sloeg haar eigen munten. Hoe kreeg dit bedrijf zo veel macht?

Een succesvolle fusie

Aan het einde van de 16e eeuw was de specerijenhandel op Oost-Indië volledig in handen van de Portugezen, maar doordat die in oorlog waren met de Nederlanders, besloten die laatsten om zelf de specerijen te gaan halen. Zo ontstonden allerlei kleine handelscompagniën. In 1602 dwong raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt deze kleinere compagniën om te fuseren, want hij zag een grote Verenigde Compagnie als een krachtig militair én economisch wapen tegen het Spaanse Rijk. De VOC kreeg vanaf die dag, namens de Nederlandse regering, het alleenrecht om in het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn handel te drijven.

De handelswaar van de VOC bestond voor een groot deel uit specerijen als nootmuskaat, peper, kaneel, kruidnagel en foelie. Vanuit China kwam zijde en porselein. Omdat er in Azië maar weinig vraag was naar Nederlandse producten, handelde de VOC ook binnen Azië: de intra-Aziatische handel. Sinds 1619 bevond het Aziatische hoofdkantoor van de VOC zich in Batavia, het tegenwoordige Jakarta. Hier zetelde de ‘CEO’, Gouverneur-generaal Anthony van Diemen. Hij was degene die opdracht gaf voor Tasmans expeditie. Eén van zijn opdrachten was om te kijken of er handelsbetrekkingen konden worden aangegaan met de volkeren die hij zou tegenkomen. Daarnaast bleef ook het dwars zitten van de Spaanse vijand op het lijstje doelstellingen staan.

 Het oudste bedrijfslogo ter wereld?

Het oudste bedrijfslogo ter wereld?

Meer weten over de VOC?  De website van het VOC Kenniscentrum is een echte schatkist aan informatie. Bij het Nationaal Archief in Den Haag is nog tot en met 7 januari 2018 de tentoonstelling De Wereld van de VOC te zien.