Nieuwsbericht

10 oktober 2017

Anthony van Diemen

de Gouverneur Generaal

Aangezien post vanuit Batavia er toch al snel 6 maanden over deed, hadden de Heeren Zeventien (de Raad van Bestuur van de VOC) het management van de zaken in Oost-Indië grotendeels overgedragen aan de Gouverneur Generaal in Batavia, bijgestaan door een Raad van Indië.  Anthony van Diemen was in 1636 Hendrik Brouwer opgevolgd. Hij had in 1639 Tasman al deel laten nemen aan een expeditie naar de Goud en Zilvereilanden ten oosten van Japan (zonder resultaat overigens) en was de drijvende kracht achter de expeditie naar het Onbekende Zuidland.
Deze expeditie sloot aan bij de doelen die Van Diemen zich als Gouverneur-Generaal had gesteld: ‘afbreuk aan de vijand (Spanje en Portugal) , voortzetten en uitbreiden van de handel, en het ontdekken van nieuwe landen’. Van Diemen wilde weten of Nieuw-Guinea met het Zuidland verbonden was, waar het Onbekende Zuidland precies lag en welke rijkdommen er waren, en tenslotte wilde hij een snelle en veilige route vinden waarlangs VOC-schepen ongezien de Spaanse vestigingen in Zuid-Amerika konden aanvallen en veroveren.

 

 Kaart uit het Journaal van Tasman (Collectie Nationaal Archief)

Kaart uit het Journaal van Tasman (Collectie Nationaal Archief)

Natuurlijk noemde Tasman het eerste land dat ontdekt werd naar zijn opdrachtgever: “Van Diemens Land”. Toen het eiland in 1803 in Britse handen kwam, bleef aanvankelijk de naam hetzelfde. In 1856 vroegen de bewoners of het eiland de naam Tasmanië kon krijgen, omdat de naam Van Diemen's Land (die klonk als ‘Demons land’) besmet was door de reputatie van de wrede strafkolonie van het eiland.