Nieuwsbericht

30 oktober 2017

Dieplood

Belangrijk navigatieinstrument

Een dieplood of peillood werd gebruikt om de diepte van het water, maar ook de bodemsoort te bepalen. Het bestond uit een touw met een loden cilinder. Op het touw zaten merktekens, waarmee ze de diepte konden vaststellen. De loden cilinder had een uitsparing aan de onderzijde, waarin vaak iets als schapenvet zat. Hiermee konden ze, wanneer het dieplood de grond taakte, een monster van de bodem nemen. Het type grond schreef Tasman vervolgens nauwkeurig in het journaal. Deze informatie zou dan latere schippers helpen hun positie te bepalen uit de combinatie van de verschillende gegevens.

We kennen in het Nederlands nog altijd de uitdrukking 'dat weegt als dieplood'.